اهمیت Blank Sailing و دانستن برنامه حرکتی کشتی‌ها در انتخاب سرویس کانتینری چیست؟

اهمیت Blank Sailing و دانستن برنامه حرکتی کشتی‌ها در انتخاب سرویس کانتینری چیست؟

? خطوط کشتیرانی کانتینری یا اصطلاحا Linerها، معمولا برنامه حرکتی منظم هفتگی دارند. به این صورت که هر هفته برای حمل محمولات، کشتی در یک روز خاص به بندر وارد می‌شود.

? کشتیرانی‌ها ممکن است در برخی هفته‌ها در یک یا دو هفته و به ندرت بیشتر کشتی نداشته باشند که اصطلاحا Blank Sailing گفته می شود.

? حال اهمیت این موضوع در چیست؟
? فرض کنید یک کشتیرانی در هفته اول دسامبر کشتی داشته باشد و هفته دوم Blank Sailing بوده و کشتی آن مسیر به بندر ورود نداشته باشد. اگر شما کانتینر را از این کشتیرانی دریافت و بارگیری کنید و به هر دلیل نتوانید زودتر از زمان بسته شدن کشتی هفته اول سند صادراتی برسانید بار شما برای مدت دو هفته متوالی تا رسیدن کشتی هفته سوم در بندر می‌ماند. موضوعی که به کرات گریبان‌گیر صادرکنندگان شده است.

‼️ توجه کنید که محموله کانتینری مربوط به یک کشتیرانی، بوسیله کشتیرانی‌های دیگر قابل حمل نیست.

✅ در شیپ آپ در کنار نرخ حمل، برنامه حرکتی کشتی‌های آینده در مسیر مورد نظر را بصورت آنلاین و دقیق ببینید.

اهمیت Blank Sailing و دانستن برنامه حرکتی کشتی‌ها در انتخاب سرویس کانتینری چیست؟

اهمیت Blank Sailing و دانستن برنامه حرکتی کشتی‌ها در انتخاب سرویس کانتینری چیست؟

با “شیپ‌آپ”، حرفه‌ای و به‌روز تجارت کنید.

 

مطالب مرتبط