اینفوگرافیک حجم کل صادرات سال 95 و کشورهای هدف

اینفوگرافیک حجم کل صادرات سال 95 و کشورهای هدف

چین، امارات، عراق، ترکیه و کره به ترتیب عمده خریداران کالاهای غیرنفتی ایران در سال 95 بوده‌اند.

در پست‌های دیگر برای نوع کالاهای صادراتی به سایر کشورهای هدف مطلب ارائه می‌شود.

با “شیپ‌آپ” حرفه‌ای و به‌روز تجارت کنید.

مطالب مرتبط