نحوه صحیح و غلط بارگیری کالا در کانتینر یخچالی

نحوه صحیح و غلط بارگیری کالا در کانتینر یخچالی

❄️ همانطور که در پست قبل اشاره شد اگر بارگیری کالا به طور دقیق انجام نگیرد منجر به ایجاد جریان هوای بسته کوتاه (Short Circuit) و نرسیدن جریان هوای سرد به تمامی بسته ها می‌گردد.

? در شکل سه نمونه از بارگیری های اشتباه و یک مورد صحیح را آورده ایم.

? در سه مورد بارگیری ناصحیح خالی گذاشتن عقب یا جلو یا بین بسته ها و نپوشاندن کف کانتینر علل اصلی ایجاد جریان هوای کوتاه و گرم شدن قسمتی از محموله است.

با “شیپ‌آپ”، حرفه ای و به‌روز تجارت کنید.

مطالب مرتبط