کشتی ایرانی توسکا Touska متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دچار سانحه شد.


کشتی ایرانی توسکا Touska متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دچار سانحه شد.

متاسفانه دیروز یکشنبه به تاریخ 14/08/1396 کشتی کانتینربر توسکا با ظرفیت 5000TEU معادل 2500 کانتینر 40فوت در ساعت 1:35PM به وقت گرینویچ به جزیره ای واقع در هنگ‌کنگ برخورد کرد.

در مسیر Kaohsiung به Shenzhen در کنار جزیره ای در هنگ کنگ، کشتی به‌طور ناگهانی با تغییر مسیر به جزیره برخورد داشته است.

خوشبختانه تا کنون هیچ گزارش آتش سوزی onboard گزارش نشده است.
کشتی ایرانی توسکا Touska متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دچار سانحه شد.

کشتی ایرانی توسکا Touska متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دچار سانحه شد.

کشتی ایرانی توسکا Touska متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دچار سانحه شد.

مطالب مرتبط