کانتینر یخچالی و نکات مهم در حمل ونقل کالاهای فاسدشونده (Perishable Cargo)

کانتینر یخچالی و نکات مهم در حمل ونقل کالاهای فاسدشونده (Perishable Cargo)کانتینر یخچالی و نکات مهم در حمل ونقل کالاهای فاسدشونده (Perishable Cargo)

? گردش و جریان هوا در داخل کانتینر بخچالی یکی از ضرورت های مورد نیاز برای کنترل درجه حرارت محموله در دمای مورد نظر است.

❄️هوای سرد از پایین قسمت یخچالی که در انتها کانتیر قرار دارد دمیده شده و از بالای سقف آن مجدد برگشت شده و وارد خنک کننده می‌گردد.

?نحوه چینش بار در داخل کانتینر به شدت بر روی گردش جریان هوا و رسیدن هوای سرد به کالاهای قرار گرقته در سمت درب کانتیر( دورترین نقطه از محل ورود هوای سرد) بسیار تاثیر گذار است.

نحوه صحیح و غلط چینش بار در پست های بعدی توضیح داده می شود.

با “شیپ‌آپ”، حرفه‌ای و به‌روز تجارت کنید.

مطالب مرتبط